4 Stereooptagelser med Retina IIIc, Fomapan 100 (push 200), Semistand Rodinal 1 time.
Skannet og efterbehandlet med Paint Shop Pro, delt i venstre og højre billeder. Stereobehandlet med StereoPhotoMaker.